Privacybeleid


PRIVACYBELEID

Wiltec B.V.
Industrielaan 24
5406 XC Uden
T. +31(0)413-24 44 44
E. info@wiltec.nl


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure
of om een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst te sluiten en uit te voeren.

Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk geen
sollicitatieprocedure met je doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst
met je aangaan.

Wij gebruiken jouw gegevens om met je te kunnen communiceren over het verloop van de
sollicitatieprocedure en de beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan
komen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wij zullen jouw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure
verwijderen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens voor een periode van
maximaal 1 jaar te bewaren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om ons te vragen om jouw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van jouw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb jij het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Vind je dat wij onjuist omgaan met
jouw persoonsgegevens dan kun je hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht
houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om
verkrijging van jouw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Jij kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij
jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kun je geen bezwaar
maken of verzoeken om wissing.

Om jouw rechten te kunnen uitoefenen kun jij je wenden tot: (Wiltec BV – Afdeling HR,
Industrielaan 24, 5406 XC, Uden, +31(0)413-24 44 44 en info@wiltec.nl) Ook met vragen of voor
meer informatie over het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens kun je uiteraard
contact met ons opnemen.